Finansal

Finansal Kiralama

Finansal leasing işlemlerinde leasing şirketleri genelde finansal aracı durumunda bulunmaktadırlar. Kiralama konusu araçlar-varlıklar üzerinde çoğu yeterli ve gerekli bilgiye de sahip değildirler. Bu nedenle finansal kiralama işlemlerinde araçların-varlıkların bakımı ve onarımı kiracıya aittir. Kiracı tarafından ödenen kira bedelleri kapsamı dışında gerçekleşecek bu giderler, hizmeti alan tarafça ödenir.

Oysa operasyonel filo kiralama (LTRC) hizmetimizde bulunan araçlar konusundaki uzmanlık ve yeterliliğimizin yanı sıra, sabit ödemeleriniz dışında hiçbir ek ödeme yapmanız söz konusu değildir.

Not: Finansal kiralama ile ilgili notlar eleştiri maksatlı olmayıp, karşılaştırma amaçlıdır.

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre kiralayan, bedelini kiracıdan alarak kiralama konusu malları-varlıkları sigorta ettirmek ve sigorta primlerini ödemek zorundadır.

Oysaki operasyonel filo kiralamada uzmanlarımız tüm işlemlerin gereğini, takibini, denetimini yapar ve hizmetimiz süresince bu konular bizim sorumluluğumuzda olur.

KDV oranları araç türüne göre değişkenlik gösterdiğinden, işletmeler KDV alacaklısı konumundaysalar; leasing, operasyonel filo hizmetimize oranla daha pahalı bir organizasyon olacaktır.Bu da maliyeti asgariye indirme amacında olan firmanız açısından bir dezavantaj oluşturacaktır.

Leasing; finansal kiralama sistemiyle alınacak hizmette araçlarla ilgili tüm takip, bakım, her türlü tamirat, gerekli yedek parça temini işlemleri kiracı tarafından alınacağı için, gereksiz istihdam ve zaman kaybı oluşturur. Firmanızın idari yükünde bir avantaj sağlamak ve bu avantajı faaliyet konunuza yönlendirerek kullanmak, operasyonel filo kiralama hizmetimizden yararlanma tercihinde bulunmanızla birlikte gerçekleşecektir.


Leasing ile toplu araç temin edilmesi halinde her tür faaliyet kiracı tarafından sürdürüleceğinden, MTV dahil tüm vergi yükümlülükleriyle, sonradan oluşacak vergiler kiracıya ait olur.Oysa ki filo kiralamada bu vergilerde firmamızca ödenmektedir.

Leasing tercihinde; söz konusu yatırıma ait riskler, maddi kayıplar(kaza,hırsızlık) ve araçlara ait bakım, onarım finansı, lastik performansı takibi, değişimi leasing veren kuruluşun değil kiracının yüklenmesi gereken hususlardır. Outsource (dış kaynak) uygulaması olan operasyonel filo kiralama hizmetimizde ise tüm bu riskler ve konular tarafımızca karşılanacaktır ve sürdürülecektir.

Leasing gereği, işletmeler leasing süresi sonunda, sembolik bir değerle, leasing konusu olan araçları-varlıkları satın alırlarsa işletme aktiflerine kaydetmek durumundadırlar. Sonrasında satış neticesinde bir kar meydana gelecek bu da gelir vergisi konusu oluşturacaktır. Oysaki operasyonel filo kiralama hizmetimizde böyle bir durum bahis mevzuu değildir.

ACİL YOL YARDIMI


7 / 24 Acil yol yardım hizmetine 0-850-250-54-44 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

Kullanım Kılavuzu


Araç Kullanım Kılavuzunu Görüntülemek için

Tıklayınız...

Talep Formu


Filo Kiralama talepleriniz ve sorularınız için bize ulaşın.

Tıklayınız...

E-mail Bülteni